ab77df50-a075-4501-95bd-1845920f7801.jpg

Команда Caritas-Spes-Lutsk є активною у своїй благодійній діяльності. Вона знаходить своє втілення у таких активностях:

- активна участь у тренінгах та навчаннях організованими Карітас-Спес Україна;
- допомога для сімей із дітьми-аутистами;

- акція "Серце для військових" (збір теплого одягу, який необхідний для військових в холодну пору року, продуктів харчування); 

- діючий пункт видачі безкоштовного одягу для потребуючих;

- акція "Запали свічку" (співпраця з Генеральним консульством РП в Луцьку);

- акція Святий Миколай - для кожної дитини (для дітей з малозабезпечених сімей, переселенців, АТО);

- святкова пачка для старших осіб, самотніх, переселенців;

- безкоштовна консультація серед найкращих лікарів Луцька;

- безкоштовна консультація провідного адвоката;

- створення соціального центру для дітей та сімей "Назарет";

- безкоштовна школа вивчення мов - англійська, польська.

Zespół Caritas-Spes-Luck prowadzi działalność charytatywną.

Jest to zawarte w następujących działaniach:

- aktywny udział w szkoleniach i ćwiczeniach organizowanych przez Caritas-Spes Ukraina;

- akcja „Zapal znicz” (współpraca z Konsulatem Generalnym RP w Łucku);

- Akcja Świętego Mikołaja - na każde dziecko (dla dzieci z rodzin o niskich dochodach, migrantów, akcja antyterrorystyczna);

- świateczne paczki dla seniorów, samotnych, imigrantów;

- bezpłatne konsultacje wśród najlepszych lekarzy Łucka;

- bezpłatne konsultacje z wiodącym prawnikiem;

- utworzenie centrum socjalnego dla dzieci i rodzin „Nazaret”;

- bezpłatna szkoła językowa - angielski, polski.

 

The Caritas-Spes-Lutsk team is active in its charitable activities. It is embodied in the following activities:

- active participation in trainings and exercises organized by Caritas-Spes Ukraine;
- help for families with children with autism;

- action "Heart for the military" (collection of warm clothes, which is necessary for the military in the cold season. food);

- a valid point of issue of free clothes for the needy;

- action "Light a candle" (cooperation with the Consulate General of the Republic of Poland in Lutsk);

- Saint Nicholas action - for each child (for children from low-income families, migrants, anti-terrorist operation);

- holiday pack for seniors, singles, migrants;

- free consultation among the best doctors of Lutsk;

- free consultation with a leading lawyer;

- creation of a social center for children and families "Nazareth";

- free language school - English, Polish.